PATRIKS SOUL FUNK SPECIAL
A site dedicated to the awesome soulfunk music from 1979 to 1986


Otis Redding
Otis Redding

 

Soulmusiken kommer från blues och gospel. Blues som enkelt uttryckt står för den köttsliga lustan i musiken blandas med gospel som har en andlig och djupsinnigare dimension. En ovanlig kombination kan man tycka, men det funkade bra.

Soul är just vad ordet beskriver, musik från själens djup, en musik som berör och talar till människans inre. Det fanns olika stilar inom soulmusiken mer eller mindre influerade av blues eller gospel. I södra USA fanns southern soul, och i norr Chicago Soulen, den förstnämnda var mer påverkad av gospel än den andra.

Under 50- och 60-talen hade musiken sin storhetsperiod, med artister som Aretha Franklin, Sam Cook, Otis Redding för att nämna ett par.

Under 60-talets slut stagnerade musikstilen, försvann gjorde den dock inte, snarare omvandlades den och togs upp i olika grad av andra stilar, som i sin tur skapade nya kombinationer. Soul lever idag, bla. produceras en hel del bra soul på diverse independentskivbolag.

Soul från 70 men framför allt 80-tal uppskattar jag mest själv. Variationen av grupper är stor, Glenn Jones, Kashif, Evelyn King, The Dramatics, Alexander O´Neal, George Benson, Mtume, Earth wind and fire, Whispers, Kool and the gang och många, många fler.

 


A PBA Production | Copyright © 1999-2020 | All Rights Reserved | Updated 2006 03 18